The Art of Woo

Using Strategic Persuasion to Sell Your Ideas

G. Richard Shell, Mario Moussa (2007)

Meer informatie: Amazon

The Art Of Woo gaat over hoe je binnen een organisatie anderen achter jouw ideeën kunt krijgen. Het boek is van dezelfde auteur als Bargaining for Advantage, een goed boek, en dat was voor mij een belangrijke motivatie om ook dit boek te lezen. En het boek heeft mij niet teleurgesteld!

Het boek biedt een goed raamwerk voor hoe je je inspanningen kunt organiseren, beginnend met de voorbereiding tot en met het zeker stellen van de commitments.

Essentieel in het verkopen van je ideeën is het "gebruiken" van je netwerk. Wanneer je in kaart gebracht hebt hoe de besluiten genomen worden over wat je voorstelt, adviseert het boek je hoe je vervolgens stap-voor-stap de nodige mensen kunt benaderen. Voor iedere ontmoeting is het goed om één of meerdere doelen te hebben (zoals het samen brainstormen om een idee te verbeteren, toestemming krijgen om iemands naam te mogen gebruiken om iemand anders te benaderen die je nog niet kent, of het krijgen van publieke steun voor jouw idee). Zo, stap-voor-stap, maak je je idee beter en krijg je steun voor je idee met als doel dat uiteindelijk het besluit genomen wordt om het idee ook echt uit te voeren.

De auteurs besteden ook uitgebreid aandacht aan mogelijke barrières die je onderweg kunt tegenkomen (zoals bijvoorbeeld of je wel "dezelfde taal" spreekt als de ander) en de verschillende manieren om iemand te overtuigen. De één is bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in wat hij er zelf aan heeft, een ander is veel gevoeliger voor een rationeel verhaal, terwijl weer een ander juist overtuigd wordt wanneer hij gelooft dat jouw idee in lijn is met zijn waarden.

Het boek sluit af met een hoofdstuk over integriteit en karakter. Hier noemen de auteurs de "Wall Street Journal standard" om te zien of je campagne om je idee te verkopen door de beugel kan: kun je je acties uitleggen en verdedigen wanneer de Wall Street Journal zou besluiten om een voorpagina verhaal te wijden aan jouw strategie?

Conclusie: het is een uitstekend boek voor iedereen die wat voor elkaar wil krijgen in een organisatie.

Links

www.theartofwoo.com: lees hier het eerste hoofdstuk
©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g