How Good People Make Tough Choices

Resolving the Dilemmas of Ethical Living

Rushworth M. Kidder (1995)

Meer informatie: Amazon

Ethische kwesties komt iedereen tegen. Bijvoorbeeld, je manager geeft een veel te rooskleurig beeld van de projectstatus aan beslissers buiten het project en vertelt daarbij halve waarheden - althans in jouw ogen. Je hebt je manager er al op aangesproken, maar hij wil zijn verhaal niet veranderen. Blijf je loyaal aan je manager of passeer je je manager (met alle gevolgen van dien) om de beslissers ook jouw mening te geven? En waar ligt de grens tussen rooskleurig en misleidend?

How good people make tough choices is een praktische leidraad voor het omgaan met ethische kwesties. Sommige van die ethische kwesties zijn "eenvoudig". Zo is het verkeerd om te spieken bij examens. De keuze is hier duidelijk tussen iets wat goed is en iets wat verkeerd is. Dit neemt natuurlijk niet weg dat je voldoende ethisch bewustzijn moet hebben om de morele verleiding te weerstaan.

Moeilijk wordt het als de keuze niet is tussen goed en verkeerd, maar tussen goed en goed. Loyaal zijn aan je manager is goed. De waarheid vertellen is ook goed. Het boek gaat voor een groot gedeelte over deze ethische dilemma's, waar er niet duidelijk een goede en een verkeerde keuze is. Het boek beschrijft vier fundamentele paradigma's waarmee dergelijke ethische dilemma's vaak in de kern overeenkomen. Deze zijn:

  • waarheid (of eerlijkheid, integriteit)  tegenover loyaliteit (of commitment, verantwoordelijkheid, belofte houden)
  • individu tegenover gemeenschap (of wij tegenover anderen, zelf tegenover anderen, een kleinere groep tegenover een grotere groep)
  • korte termijn tegenover lange termijn (wanneer de behoeften van dit moment ten koste gaan van toekomstige doelen of vooruitzichten)
  • gerechtigheid (of gelijkelijk toepassen van de wet) tegenover barmhartigheid (of empathie, liefde)

Vaak zijn ook meerdere van deze paradigma's op een geval van toepassing.

Het boek is een praktisch boek. Het bevat veel voorbeelden, geeft concreet advies over hoe je een situatie kunt analyseren, en besteedt ook veel aandacht aan hoe je tot een keuze kunt komen (zonder daarbij keuzes voor je te maken). Het is een boek dat je aan het denken zet, en je ethisch bewustzijn zal vergroten.

Links

Lees hier het eerste hoofdstuk
©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g