Getting it DONE

How To Lead When You're Not In Charge

Roger Fisher, Alan Sharp (1998)

Meer informatie: Amazon

Goed samenwerken en goede resultaten halen wil (bijna) iedereen. Tegelijkertijd vinden we vaak dat onze omgeving (bijvoorbeeld onze afdeling, ons bedrijf) niet optimaal werkt.  Er worden soms onbegrijpelijke beslissingen genomen, de samenwerking gaat soms moeizaam, en de uiteindelijke resultaten lijken zo veel beter te kunnen. Dit kan snel frustratie geven. Dit boek helpt te voorkomen dat deze frustratie tot cynisme leidt. Het boek vat zichzelf als volgt samen: “Kies ervoor om te helpen”. 

Het boek laat zien hoe je constructief een bijdrage kunt leveren om tot een betere samenwerking en betere resultaten te komen, ook al heb je geen formele autoriteit. En je blijkt best veel te kunnen doen.

De auteurs noemen vijf basis elementen die belangrijk zijn om met een groep zaken gedaan te krijgen. Elk element heeft zijn eigen hoofdstuk.

 1. Doel
  Het helpt als voor iedereen in de groep duidelijk is wat de groep wil bereiken.

 2. Denken

  Het helpt als de groep gestructureerd kan denken over problemen en oplossingen.

 3. Leren
  Het helpt als de groep (snel) weet te leren van wat ze doet en waar nodig weet bij te sturen.

 4. Betrokkenheid
  Het helpt als iedereen zich betrokken voelt en een uitdagende rol heeft.

 5. Feedback
  Het helpt als mensen in de groep waardering laten merken en elkaar advies geven.

Het boek adviseert om als eerste stap jezelf deze vaardigheden eigen te maken, dan te begrijpen hoe deze vaardigheden werken als ze door een groep gebezigd worden, en vervolgens te leren hoe je kunt stimuleren dat de groep de vaardigheden gebruikt.

Dit stimuleren is niet zo simpel als de anderen gewoon te vertellen wat ze moeten doen; dat werkt niet. Het advies is – heel beknopt samen gevat: stel goede vragen, bied je ideeën aan ter overweging (niet als dè oplossing), en geef zelf het goede voorbeeld.

Al met al een uitstekend boek voor iedereen die onderdeel wil zijn van de oplossing, en niet van het probleem.

©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g