Feeling Good

The New Mood Therapy (revised and updated)

David D. Burns (1999)

Meer informatie: Amazon

"Feeling Good" is met miljoenen verkochte boeken de klassieker wat betreft hulp bij depressies. De methode is gebaseerd op cognitieve therapie. Kort door de bocht komt dit neer op het volgende. Wat er gebeurt veroorzaakt niet op zichzelf negatieve gevoelens, maar hoe iemand wat er gebeurt interpreteert. Door de interpretatie (de gedachten) van de situatie te veranderen, verander je ook hoe iemand zich voelt.

Dit boek behandelt een aantal technieken. Eén daarvan is de volgende. Mensen die zich 'down' voelen maken veel al dezelfde soort 'denkfouten'. Het boek beschrijft er tien. Voorbeelden van denkfouten zijn: alles-of-niets denken, het niet meetellen van het positieve, en 'jumping to conclusions'. Het boek leert om dit soort denkfouten bij jezelf te herkennen en ze te corrigeren.

Ook gaat het boek in op een aantal specifieke impliciete aannames die je het leven onnodig moeilijk kunnen maken. Bijvoorbeeld: "Ik moet perfect werk afleveren", of "Zonder een partner is mijn leven maar weinig waard", or "Wat ik waard ben als mens hangt af van wat ik bereikt heb in m'n leven". Zelf vond ik het nuttig om eens stil te staan bij een aantal van die aannames en te kijken of het wel goede aannames zijn. Het boek laat uitvoerig en op overtuigende wijze zien dat sommige impliciete aannames volkomen onzin zijn, en reikt een aantal andere aannames aan die veel 'gezonder' zijn. 

Het boek is vlot geschreven, en gebruikt veel voorbeelden om de ideeën toe te lichten. Ook geeft het volop aanzetten om de informatie op je zelf toe te passen.

Zelf heb ik dit boek gelezen, niet omdat ik depressief ben, maar omdat ik al op vele plaatsen het advies gelezen heb om te leren cognitieve therapie op je zelf toe te passen. Cognitieve therapie werkt namelijk niet alleen bij depressies. Het werkt ook voor allerlei situaties waar ruimte is om je beter te voelen. En die situaties heeft iedereen wel.

Tot slot, vele wetenschappelijke studies hebben de werking van cognitieve therapie aangetoond. Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat het lezen dit boek een effectieve behandeling tegen depressie is.

©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g