Difficult Conversations

How To Discuss What Matters Most

Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen (1999)

Meer informatie: Amazon

Nederlandse vertaling: Moeilijke gesprekken

Meer informatie: Bol.com

Ik denk dat iedereen het wel kent. Je wilt eigenlijk met iemand over iets praten, maar je ziet ertegen op. Of je weet niet goed hoe je het gesprek het beste kunt aanpakken. Je wilt bijvoorbeeld een ander aanspreken op onacceptabel gedrag. Of je wilt een meningsverschil bespreken. Of juist zeggen dat de ander veel voor je betekent. Dit boek biedt uitstekend advies over zulke ‘moeilijke gesprekken’.

Het advies gaat niet zozeer over wat je anders kunt doen, maar veel meer over hoe je anders kunt denken. De belangrijkste verandering in het denken is om te gaan van “ik zal de ander vertellen hoe het zit” naar “ik wil beter begrijpen hoe het zit”. Van “ik weet wat de ander bedoelde” naar “ik weet alleen hoe het gedrag van de ander op mij overkwam”. Van zekerheid naar nieuwsgierigheid.

Met deze nieuwe denkhouding verandert een gesprek van karakter. In plaats dat je de ander probeert te overtuigen van je gelijk, probeer je juist te leren van de ander. Natuurlijk moet je ook voor je eigen belangen opkomen, en het boek bevat ook volop advies hoe je dat het beste kunt doen. Bijvoorbeeld, presenteer niet jouw conclusies als de waarheid, en laat zien waar je conclusies vandaan komen.

Ook de rol van emoties komt ter sprake. Jarenlang heb ik gedacht dat je vooral ‘op een rationele manier’ problemen met anderen moest bespreken. Emoties hoorden daar niet bij. Het boek heeft me met een mooie metafoor (en een overtuigend verhaal) wakker geschud: een moeilijk gesprek aangaan zonder over gevoelens te praten is als een opera opvoeren zonder muziek: je krijgt wel het verhaal, maar je mist de clou.

Dit boek is voor mij hèt boek over hoe met elkaar om te gaan. De beschreven vaardigheden zijn veel breder bruikbaar dan alleen bij moeilijke gesprekken. Het onderwerp gaat me na aan het hart, omdat goed met elkaar kunnen omgaan, ook wanneer het niet makkelijk is, banden met anderen kan verstevigen en vriendschappen kan verdiepen. Vele malen heb ik dit boek dan ook al gelezen en als naslagwerk gebruikt. Het mag duidelijk zijn dat ik dit boek iedereen kan aanraden!

©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g