Boeken over communicatie en relaties

Andere mensen, en in het bijzonder vrienden en familie, maken het leven waard om te leven. En daarom heeft het mijn interesse om beter te leren hoe je goed met elkaar kunt omgaan. De boeken in deze categorie gaan precies hierover.

©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g