Boeken

Mijn boekenverzameling zie ik als één van mijn meest waardevolle bezittingen. De boeken hebben me nieuwe ideeën, inzichten en vaardigheden bijgebracht. En die had ik niet willen missen! Ik geloof dat je jezelf door de tijd kunt verbeteren, en voor mij zijn de boeken daarbij een belangrijke hulp.

Veel van mijn boeken blader ik nog regelmatig door. Mijn ervaring is dat het één keer lezen van een boek niet voldoende is om er echt profijt van te hebben. Herhaling - en als het om vaardigheden gaat, ook oefening - is nodig om je het onderwerp eigen te maken. En dat kan soms jaren duren.

Op deze pagina's vind je een aantal boeken die ik in het bijzonder interessant vind. Ik heb ze hier neergezet om te laten zien wat mij boeit, en om mensen die geïnteresseerd zijn in soortgelijke onderwerpen te laten zien welke boeken er onder meer te krijgen zijn.

©  2 0 0 7 - 2 0 0 8    G e r b e n    S o e p e n b e r g